logo-koran-voor-kids
1. Geven jullie les vanuit een bepaalde stroming of gedachtegoed?

Wij zijn een soennitisch instituut en baseren onze informatie altijd op de Koran, soennah en betrouwbare overleveringen. Het doorgeven van betrouwbare kennis hebben wij hoog in het vaandel staan, des te meer omdat wij ons er goed van bewust zijn dat wij deel gaan uitmaken van de ontwikkeling van jouw kids. De lessen zijn zodanig opgezet dat de kids leren over de grote vraagstukken en niet over zaken waar theologische of regelgevende discussies over zijn tussen stromingen of richtingen. Wij leren de kids over de algemeen aanvaarde én bekende islamitische leerstellingen. We houden vast aan de tawhied (enigheid) van Allah en alles wat ook maar enigszins verband kan houden met shirk (bijgeloof) of bid’ah (religieuze zelfbedachte innovaties) wordt vermeden. Wat belangrijk is om te weten, is dat wij neutraal lesgeven en niet uit zijn op indoctrinatie van een bepaald gedachtegoed. Waar de focus op ligt in deze studie is dat jouw kids een band krijgen met Allah en de Koran. De lessen zijn er ook op gericht om te leren over goed gedrag (akhlaaq) en het ontwikkelen van een sterke persoonlijkheid. Ze leren uiteraard over de uitleg van de soerahs, met ook het achtergrondverhaal erbij, en ze doen een goede woordenschat op. De kids zullen zeker niet iets horen waar jij je als ouder bezorgd over hoeft te worden. Je zult er eerder blij om worden.

2. Welke bronnen gebruiken jullie bij deze studie?

Wij hebben een bibliotheek met meer dan 6500 boeken over de Islam. Bij onze (Koran)lessen maken wij gebruik van betrouwbare en alom geaccepteerde soennitische bronwerken zoals de tafsierwerken van o.a. Ibn Kathir en At-Tabari, de bekende hadiethwerken van o.a. Al-Bukhari en Muslim en werken over het leven van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). Wij hebben hierbij wel een kritische en analytische houding. Wij zoeken altijd eerst goed uit of de informatie en interpretaties betrouwbaar (sahieh) zijn.

3. Is deze studie gericht op het uit het hoofd leren van de Koran?

Nee, het is geen online memorisatie (hifz) studie waarbij je bijvoorbeeld de hele Koran uit het hoofd moet gaan leren. Het gaat vooral om het leren begrijpen van de de soerahs die kinderen het vaakst reciteren in het gebed of die zij thuis horen tijdens het gebed. Wel is het zo dat die specifieke soerahs uit het hoofd geleerd gaan worden, als ze deze nog niet kennen.

4. Heeft mijn kind bepaalde voorkennis nodig?

Nee hoor, dat hoeft niet. Voordat de soerahs worden behandeld zijn er eerst twee inleidende lessen die een goede basis leggen voor wat nog zal gaan komen. Meester Saoed legt alles ook heel goed uit en bij het maken van de studie is er ook heel pedagogisch te werk gegaan. Het maakt voor de studie ook echt niet uit of jouw kind beginnend is of al het een en ander weet. Wij weten dat je kind sowieso veel baat zal hebben bij de studie. Maak je hier dus geen zorgen over. 

5. Is de studie te combineren met alle buitenschoolse activiteiten van mijn kinderen?

Ja. De studie kan je in je eigen tijd volgen. Wij geven voor deze studie 1 jaar de tijd om het volledig af te ronden.

6. Is de studie ook te volgen voor mijn kind van 7 of 8 jaar oud?

Wij vinden dat kinderen van 6 of 7 jaar nog net te jong zijn. We hebben echter wel al gehoord dat kinderen van 7 ook meekijken en dat die het ook leuk vinden en kunnen volgen. Ouders weten uiteraard zelf het beste hoe pienter hun kind is betreffende dit soort lessen. In de pedagogische aanpak en gekeken naar de psychologische ontwikkeling van een kind, zijn wij meer uitgegaan vanaf 9 jaar. Hierover staat op de site uitgelegd. Een kind van 8 zou nog wel kunnen, maar kinderen van 6 of 7 denken we dat ze wel dingen van de les zullen oppikken, maar dat ze toch nog iets te speels en minder geconcentreerd zijn voor het volgen van zulke lessen.

7. Is de studie te volgen als je geen Arabisch verstaat of geen Arabisch kunt lezen?

Meester Saoed weet alles goed uit te leggen in duidelijk Nederlands. Belangrijke Arabische woordjes worden ook steeds verklaard in het Nederlands, hetzij tijdens de les in beeld, via de woordenlijst in het lesboek of via de leeromgeving in de bibliotheek. Jouw kind kan dus een goede woordenschat opbouwen. Over het Arabisch kunnen lezen, het lesboekje bevat de Arabische tekst van de soerah (Koranhoofdstuk), maar ook de transliteratie (hoe je het uitspreekt met Nederlandse letters) en de Nederlandse verklaring ervan. Het zal dus prima te volgen zijn. In de bibliotheek staan ook recitaties van de soerahs die worden behandeld. Daarmee kan jouw kind de uitspraak ook goed horen. De studie is dus heel goed te volgen, ook als je het Arabisch niet kent.

8. Kan een kind met dyslexie, concentratieproblemen of leerstoornissen deze studie volgen?

Het is in principe te doen. Daarbij zeggen wij wel gelijk dat ouders en desbetreffende kind dit zelf het beste kunnen bepalen. Het is natuurlijk wel zo dat er uitleg wordt gegeven, wat de nodige aandacht zal vergen. Het voordeel van deze online studie is dat je gelukkig kunt pauzeren en terugspoelen om opnieuw te horen wat Meester Saoed uitlegde of op een ander moment weer verder gaan. Wat betreft dyslexie, we weten dat er kinderen met dyslexie zijn die de lessen gewoon volgen. Tijdens de les komt er wel informatie in beeld, maar gelukkig gaat het niet in razend tempo alweer weg. Er is ook een lesboek en een leeromgeving. Lezen hoort er dus in principe wel bij. Wil je kind echter gewoon luisteren naar de informatie en niet zozeer meelezen of aantekeningen maken, dan kan dat ook prima. Het blijft leerzaam.

9. Welke soerahs worden behandeld?

In de demo kan je zien welke soerahs aan bod komen. Het zijn de korte soerahs die kinderen het vaakst reciteren in het gebed of welke zij veelal horen als er thuis gebeden wordt. Dan moet je nu niet denken “Oh, maar die kennen ze al uit het hoofd dus hoeven ze deze studie niet te doen”, want de vraag is eerder: weten ze eigenlijk wel wat het betekent wat ze zeggen als deze soerahs worden gereciteerd? Want daar ligt de nadruk op in deze studie. En vergis je niet, deze soerahs hebben een diepgang die nu op een makkelijk te begrijpen wijze worden uitgelegd. Daarom zeggen wij steeds dat het ook voor volwassenen goed zou zijn om te leren wat deze soerahs eigenlijk betekenen.

10. Hoe weet mijn kind hoe de lessen gevolgd moeten worden?

Voordat je kind begint met de lessen zelf, is er een welkomstvideo met Meester Saoed en een video waarin hij aan je kind vertelt hoe te studeren. In het lesboek staan de instructies ook kort en duidelijk vermeld. Daarnaast staan er in het lesboek ook instructies voor ouders en opvoeders, welke jouw kind ook gewoon kan lezen. De instructies staan ook in het ouder account op de online leeromgeving.

11. Waarom betalen voor leren over de Koran?

Leren over de Koran hoeft niets te kosten. We zijn echter een organisatie met kosten, welke wij dekken door studiegeld. Er zit ook heel veel werk, techniek en kosten achter de studie en het platform dat draaiende gehouden moet worden. Wij vragen aan niemand subsidies of donaties. Dat hebben wij tot op heden ook nooit gedaan. Dat al de organisatorische kosten gedekt moeten blijven is belangrijk voor ons. Zo kunnen wij ons werk blijven voortzetten. We hopen op begrip hiervoor en dat het ons ook gegund wordt om te mogen blijven voortbestaan. Zie het als een investering in je kind, jezelf als gezin en voor het mogelijk maken dat islamonderwijs kan blijven voortduren. Moge Allah zegeningen schenken in jouw investering.
12. Is het mogelijk om in termijnen te betalen?

Jazeker, het kan in 3 termijnen. Je komt dit vanzelf tegen bij het afrekenen.

13. Kunnen we eerst een proefles volgen?

Nee, dat kan helaas niet omdat het een digitale toegang is. Bij inschrijven wordt er namelijk een account voor je aangemaakt waarmee je moet inloggen op de online leeromgeving. Om een impressie van de lessen te krijgen kan je wel stukjes van de lessen (sneak peeks) zien op deze website, de demo bekijken of op onze social media kanalen.

14. Kan ik de studie eenmalig aanschaffen voor mijn kind van 11 en dat het jaren beschikbaar blijft totdat mijn peuter negen wordt?

Het is geen oneindige studieovereenkomst. Je gaat een overeenkomst aan voor de aangegeven studieduur waarbinnen de studie kan worden afgerond. Vanaf het moment van inschrijven geven we een kind ruim de tijd om de lesstof te leren. We houden een studie niet jaren beschikbaar totdat een peuter of kleuter negen jaar oud is. Bij regulier onderwijs wordt ook niet alleen eenmalig schoolgeld betaald voor één kind, met de bedoeling dat alle andere kinderen in de toekomst geen schoolgeld meer hoeven te betalen.

15. Mag Koran voor Kids worden gedeeld met kinderen uit verschillende gezinnen?

Nee, dat is niet toegestaan. Koran voor Kids wordt aangeschaft voor één huishouden. Dat houdt in dat het gaat om één gezin dat op hetzelfde adres woonachtig is. Bij Koran voor Kids kunnen er 4 profielen worden gemaakt. Zo kunnen meerdere kinderen uit het gezin, of de ouders zelf, een profiel aanmaken. Het is niet de bedoeling om de 4 profielen te delen met kinderen uit verschillende gezinnen.

16. Kan je de studie ook vanuit het buitenland volgen?

Uiteraard! Dat is het fijne van online studeren: je kan het overal in de wereld volgen. Dus zelfs als je in het buitenland woont of op vakantie bent (alsof je dan bezig gaat zijn met de studie…), kan je de lessen gewoon volgen

17. Wanneer krijg ik mijn lesboek?

Na inschrijving wordt jouw lesboek binnen 3 werkdagen naar je opgestuurd. Je ontvangt van ons een track en trace via de e-mail waarmee jij je pakketje kunt volgen.

18. Kan mijn kind vragen stellen?

De lessen zijn zo duidelijk dat het waarschijnlijk niet eens nodig zal zijn. Voor ouders zal de uitleg al helemaal duidelijk zijn als zij de les bekijken. Het leuke is juist dat ouders en kind over bepaalde onderwerpen in gesprek kunnen raken, waar ouders echt wel uit zullen komen met hun respons. Bovendien krijgen ouders van Meester Saoed ook instructies mee over hoe ze hun kind(eren) kunnen bijstaan bij de studie.

19. Kan je in contact komen met andere deelnemers aan de studie?

Nee, dat kan niet. Wij wensen de privacy en veiligheid van kinderen te waarborgen en zonder toestemming van de ouders vinden wij dat anderen niet zomaar met hun kind in contact moet kunnen komen. Kinderen kunnen op hun leeromgeving wel Koranvrienden toevoegen, maar dat zijn dan anderen die zij in het echt ook kennen. Zelfs dan laten wij hen niet via ons platform met elkaar ‘praten’ of in contact staan. Ze kunnen alleen elkaars progressie zien ter motivatie of als eventueel gespreksonderwerp wanneer zij elkaar zien in het echt.

20. Krijg ik als ouder ook een eigen account om mee te kijken?

Je kunt met 1 account 4 profielen aanmaken. Dat betekent dat 4 gezinsleden een eigen profiel kunnen hebben. Als daar ruimte voor is kan je als ouder een eigen profiel aanmaken of anders zal je moeten meekijken met één van je kinderen.

21. Kan ik mijn toegang tot de lessen verlengen?

Ja hoor, dat kan. Bij inschrijven kan je kiezen voor de leerwijzen ‘Intensief’ (6 maanden), ‘Actief’ (9 maanden) of ‘Relaxed’ (12 maanden). Mocht je achteraf alsnog langer toegang willen hebben tot de lessen, dan kan dat met een abonnementsvorm. In het ouderaccount op de leeromgeving zal je die optie zien staan en dan is het zo geregeld.

Wat kan jouw kind na het volgen van Koran voor Kids?

1

Memorisatie

Uitleg en betekenissen van enkele korte soerahs.

2

Kennis

Kennen van soerahs in het Arabisch en Nederlands.

3

Vertaling

Jouw kind kan uitleggen wat hij gelooft.

4

Uitleggen

Jouw kind kan uitleggen wat hij gelooft.

5

Woordenschat

Uitbreiding van islamitische woordenschat.

1

Memorisatie

Uitleg en betekenissen van enkele korte soerahs.

2

Kennis

Kennen van soerahs in het Arabisch en Nederlands.

3

Vertaling

Jouw kind kan uitleggen wat hij gelooft.

4

Uitleggen

Jouw kind weet wat hij reciteert tijdens het gebed.

5

Woordenschat

Uitbreiding van islamitische woordenschat.

Bekijk de leeromgeving

Ben je ook benieuwd hoe de leeromgeving van jouw kind eruit ziet? Klik om een impressie te krijgen.

FAQ

Meester Saoed

Over ons